Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι ένα απαραίτητο πολεοδομικό έγγραφο σε πολλές οικοδομικές εργασίες όπως η ανακαίνιση κατοικίας με διαφορετική διαρρύθμιση, η επένδυση και οι χρωματισμοί όψεων με χρήση σκαλωσιάς, η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και πολλές άλλες. Προκειμένου να διευκρινιστεί αν κάποια εργασία εμπίπτει στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.