Έκδοση Άδειας Δόμησης

Η έκδοση άδειας δόμησης απαιτείται σε οποιαδήποτε κατασκευή και προηγείται από την έγκριση άδειας δόμησης. Οι άδειες πλέον εκδίδονται μέσω του νέου ηλεκτρονικού συτήματος έκδοσης αδειών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αναφέρονται κυρίως σε κατασκευές νέων κτιρίων αλλά και σε προσθήκες σε υφιστάμενα.