Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας γίνονται όλο και πιο συνήθεις τα τελευταία χρόνια λόγω:

  • Υψηλού κόστους προμήθειας ενέργειας από τους παρόχους
  • Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού σε σχέση με το παρελθόν
  • Στρόφη στις ανανεώσιμες ενέργειες και σε οικιακούς καταναλωτές – μικρές επιχειρήσεις
  • κινήτρων εγκατάστασης μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως το αδειοδοτικό σκέλος και την κατασκευή του σταθμού. Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες υπαγωγής στα προγράμματα του ενεργειακού συμψηφισμού και τις επιδοτήσεις που υπάρχουν για τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.