Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Αναλαμβάνουμε ενεργειακές επιθεωρήσεις κατοικιών, διαμερισμάτων και καταστημάτων σε ολόκληρο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Η ενεργειακή επιθεώρηση ακολουθείται από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο απαιτείται για μία σειρά ενεργειών όπως οι ακόλουθες:

  • Δημιουργία ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ενοικίασης χώρων κύριας χρήσης
  • Δικαιοπραξίες ακινήτων
  • Σύσταση φακέλου επιδοτούμενων προγραμμάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να μάθετε το κόστος, τη διαδικασία και τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

 

Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης