Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου – κτιριακής μονάδας

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου – κτιριακής μονάδας μπορεί να επιφέρει μια μείωση στο ενεργειακό κόστος μεγαλύτερη του 30% και γίνεται είτε με ιδία κεφάλαια είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων τύπου “Εξοικονομώ”.

Τυπικές παρεμβάσεις που συνιστούν την ενεργειακή αναβάθμιση είναι οι παρακάτω:

  • Θερμοπρόσοψη
  • Κουφώματα χαμηλής θερμοπερατότητας
  • Συστήματα ψύξης – θέρμανσης υψηλού βαθμού απόδοσης
  • Εγκατάστασης ηλιοθερμικών πάνελ για χρήση θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης
  • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών πάνελ και συσσωρευτών ενέργειας
  • Συστήματα smart home διαχείρισης ενέργειας
  • Συστήματα φωτισμού
  • Σκίαστρα με αυτοματισμό

και άλλα πολλά τα οποία θα προταθούν ανάλογα τη κάθε περιπτωση.

Κατόπιν αυτοψίας μπορεί να γίνει συγκεκριμένη πρόταση για το ακίνητό σας με πλήρη κοστολόγηση εργασιών – αδειοδοτήσεων και πιθανές δυνατότητες επιδότησης.