Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

Το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” εξασφαλίζει στους ιδιοκτήτες μεγάλα ποσοστά επιδότησης κεφαλαίου για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας τους. Οι εργασίες που επιδοτούνται είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων
  • Αναβάθμιση συστήματος ψύξης – θέρμανσης
  • Τοποθέτηση Θερμοπρόσοψης
  • Τοποθέτηση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε αν προβλέπεται νέος κύκλος του προγράμματος σύντομα, ποιες παρεμβάσεις επιδοτούνται και ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.