Αυθαίρετα

Τη τελευταία δεκαετία η πολιτεία έχει παράξει μία σειρά νόμων προκειμένου να φορολογήσει και να τακτοποιήσει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της αυθαίρετης δόμησης που υπάρχει στη χώρα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει τον υπολογισμό προστίμου, την υπαγωγή και περαίωση της διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας (Ν.4495/2017). Η υπαγωγή των αυθαιρέτων είναι απαραίτητη για την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου