Υπαγωγή αυθαίρετης δόμησης στο Ν.4495/2017

Βάσει της τρέχουσας νομοθεσίας δύναται η τακτοποίηση πληθώρας αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν το 2011. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για τη σύνταξη νέων συμβολαίων, για την έκδοση οποιουδήποτε είδους νέας οικοδομικής άδειας, αλλά και για την ένταξη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.