Επιδοτούμενο Πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”

Δημοσιοποιήθηκε από το ΥΠΕΝ η προδημοσίευση του οδηγού του προγράμματος “φωτοβολταϊκά στη στέγη” με προϋπολογισμό της δημόσιας δαπάνης στα 200.000.000€, και με ποσοστά επιχορήγησης έως από 20% έως 75% για φωτοβολταϊκά και από 90% έως 100% για τις μπαταρίες. Παρακάτω το link του οδηγού, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

 

https://ypen.gov.gr/fotovoltaika-sti-stegi/

Posted in Ανανεώσιμες, ΑΠΕ, Ενεργειακά, Μπαταρίες, Φωτοβολταϊκά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *